طرح های تحقیقاتی
شرکت در همایش ها
دوره : 1
محورهای همایش : روش های آنالیز فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی - استخراج، جداسازی و شناسایی ساختارهای شیمیایی - اثرات فارماکولوژیک و بیولوژیک - مطالعات و اثرات بالینی - فارماکوگنوزی - مواد غذایی دارویی و مکمل ها - فرآورده های طبیعی، گیاهان دارویی و داروسازی صنعتی - نانو تکنولوژی، فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی - بیوتکنولوژی و علوم نوترکیب - بیولوژی مولکولی و بیو انفورمایتک - تحقیقات فرآورده های طبیعی دریایی - طب سنتی، فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی - اسانس ها - کشت ، اصلاح و تولید محصول پاک - اکولوژی و فیزیولوژی گیاهان دارویی - کاربردهای دامپزشکی - نوآوری،تولید و بازرگانی محصولات - نظام کیفی و تولید محصولات با کیفیت
تاریخ همایش : ۹۱/۰۷/۱۲ - ۹۱/۰۷/۱۳